Sfeervol middelpunt van Terschelling

Uw bezoek meer dan waard.

Bezienswaardigheden

Rondom Midsland treft u tal van bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn.


`t Strieper Wyfke

beeldje gemaakt door Huib Noorlander, 1982.

De legende van `t Strieper Wyfke is ontstaan na de brand van West-Terschelling door de Engelsen in augustus 1666. Het verhaalt dat een peloton Engelse mariniers na het brandschatten van West een strooptocht ondernam in oostelijke richting over het eiland. Aangekomen vlak bij het Strieper kerkhof  werden de bijgelovige Engelsen argwanend bij het zien van die mysterieus aanziende heuvel met die vreemde stenen zerken. Zij vroegen aan een oud vrouwtje wat de betekenis is van deze heuvel. Zij sprak de overbekende woorden:

Er staan er bij honderden, maar er liggen er bij duizenden!

Dit antwoord sloeg de Engelsen de schrik om het hart en zij maakten rechtsomkeert terug naar West, naar de schepen. Zij meenden uit haar woorden op te maken, dat er achter de heuvel een hinderlaag lag. Het vrouwtje heeft het eiland van verdere plundering behoed. Zij bedoelde echter, dat er honderden grafstenen staan, maar dat er wel duizenden mensen begraven liggen.


De Strieper kwelder

De buitendijkse kwelders aan de voet van de Waddendijk zijn geleidelijk verdwenen. De enige kwelder die de naam nog mag hebben is de Strieper kwelder, die veilig in een hoek  van 90 graden ligt tegen de dijk van polder Het Nieuwe Land. In tegenstelling tot oostelijk gelegen kwelders de Keag, de Ans en `t Sehaal is de Strieper kwelder de laatste dertig jaar weinig afgekalfd. In 1858 zijn nog wel pogingen gedaan tot aangroei van de kwelder, maar door de aanleg van de Afsluitdijk is deze poging mislukt door toename van eb- en vloedstroming.
Tegenwoordig is deze kwelder voor duizenden wadvogels een belangrijk rust- en  foerageer gebied. Aan de buitenzijde van de dijk is een schitterend wandel- en fietspad aangelegd waar men kan genieten van dit typisch weidse waddenlandschap met grote variatie in flora en fauna.

Het dorp Striep

Het buurschap Stryp (of Striep) is tegenwoordig een kleine nederzetting aan de waddendijk met in 2009 slechts negentien inwoners (Gemeentegids 2009-2010). Het maakt deel uit van de buren van Midsland. Hoe klein Stryp ook moge zijn, het heeft een roemruchte geschiedenis. Ooit was Stryp een heus kerkdorp met een katholieke kerk, de Sint Maartenskerk. Deze stond op het Stryper kerkhof, maar is in 1569 in brand gestoken en niet meer herbouwd.


Korea bos

Langs de binnenduinrand fietsend vanaf West is het laatste stukje bos vóór Midsland Noord, aan de rechterkant, het Korea bos. Een vreemde naam op Terschelling. Omdat het stuk bos aangelegd is in 1951, net in de periode dat de Korea oorlog aan de gang was, werd in de ‘wandelgangen’ al snel de naam Korea bos gebruikt. Sindsdien is dat niet meer veranderd. Het is een betrekkelijk klein oppervlak bos (7,5 hectare), dat vooral bestaat uit Oostenrijkse den, maar waar ook loofbomen niet zijn vergeten. Vroeger was het gebied een duinweiland, zoals er even verder aan het fietspad nog een flink stuk ligt: het zogenaamde Geitenpark. Hier is nu ook de ijsbaan van Midsland gelegen.
Ten noorden van het Korea bos, op een bijna twintig meter hoog duin, is een uitkijkpunt ingericht. Vanaf dit punt heeft u een fantastisch uitzicht over de Midslander polder en bij helder weer de kust van Friesland.