Sfeervol middelpunt van Terschelling

Uw bezoek meer dan waard.

IJsclub Nova Zembla – Terschelling

De ijsclub van Midsland bestaat al meer dan 130 jaar.

De ijsclub Nova Zembla is opgericht 30 december 1886. Tot 1891 zijn er jammer genoeg geen gegevens beschikbaar. Waarschijnlijk zijn er tot 1891 geen notulen gemaakt. Op 11 december1891 werd er een gewijzigd reglement opgesteld. Het reglement bevatte 17 artikelen. De heer W.J.Wouters werd tot erelid benoemd en Burgemeester Redeker werd in 1892 tot beschermheer benoemd. Er was toen elf en half cent in kas en er waren 62 leden. De ijsbaan lag toen bij Striep, maar in 1896 moest er gezocht worden naar een andere locatie, aangezien door de plaatsing van een stoomgemaal de ijsbaan te klein werd. Er wordt een nieuwe baan gevonden bij Kaard, toentertijd bekend onder de naam “de Vijver”. Men betaalde hier vier gulden huur per winterseizoen.

In 1893 werd de huur verhoogd naar 10 gulden en dit stuitte op vele bezwaren, de contributie bedroeg in die tijd 50 cent per lid. Hier werd op 13 januari 1897 de eerste wedstrijd gereden. Bij hardrijden werd en ‘8 morgens om 11 uur geloot en ‘3 middags om 1 uur ging men, met de fanfare voorop, naar Kaard. Sil Smit (Sil van Neel) liep vooraan met het vaandel en de trom op de rug en kreeg daarvoor twee gulden vijftig, was de trommel er niet, dan kreeg hij 1 gulden. Het vaandel waar de ijsclub erg trots op is, hangt nog steeds in de vitrine van De Dammesaan.

Tijdens wedstrijden werden er kaarten verkocht. Waarbij de kaartverkopers er tevens op moesten toezien dat niet-leden geen gebruik van de baan maakten. Een kaartje koste toentertijd 10 cent en de kaartverkopers kregen fl. 1,25 per persoon. Het was in die tijd geen uitzondering dat er tijdens een hardrijwedstrijd 500 kaartjes werden verkocht. Het ontbrak ook toen niet aan chocoladetenten, waarbij de concurrentie aanzienlijk was. 20 kwam het wel voor dat er drie tenten naast elkaar stonden.

In 1935 wordt er besloten om elektrische verlichting aan te brengen. De oorlog gooide roet in het eten en de eerst volgende vergadering vond plaats in het Wapen van Terschelling op 27 december 1945. In 1948 moest ten gevolge van de ruilverkaveling een nieuwe ijsbaan gezocht worden. Het polderbestuur gaf toestemming het uitgegraven gedeelte ten oosten van Striep te gebruiken. Bij nader onderzoek bleek het zoutgehalte erg hoog en duurde het veel te lang voordat het verantwoord was om te rijden.

Uiteindelijk werd in 1951 de Noordermiede in gebruik genomen, nadat er eerst met de hand dijkjes werden aangebracht en de grond uitgevlakt, om het water in de ijsbaan vast te houden. Het bleek in de praktijk erg lastig om het land onder water te krijgen, dus werd er een pomp aangeschaft. In 1955 werd het land nogmaals afgegraven en uitgevlakt door de firma Zeelen. De schulden waren opgelopen tot fl. 1800,00, maar deze werden middels het organiseren van een bazaar afgelost. Op december 1961 werd het 75 jaar bestaan in Actania gevierd. Het honderdjarig bestaan werd op 14 november 1986 gehouden in dancing Actania met mister Gastoni als conferencier. Ook werd er een wisselprijs aangeboden door burgemeester Haaksman in de vorm van een zilveren rib. In 2000 moest er door woningbouw op de Noordermiede gezocht worden naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden op het Geitenpark te Midsland Noord (huidige ijsbaan).

Het heeft tot 31 december 2008 geduurd voordat hier echt geschaatst kon worden. Hier heeft men op 12 maart 2012, in een grote feesttent, het 125 jaar bestaan gevierd. met feestband ‘Tof’, eilander dweilorkesten en een hilarisch optreden van Rients Terpstra gekleed in schaatspak en uitgerust met elektrisch orgel voorzien van cd. Het feest was een groot succes en van de verdiensten werd er in 2013 een veegmachine aangeschaft.

Er is voor het laatst in januari 2013 geschaatst‚ maar door snel invallende dooi kon de geplande langebaan wedstrijd op 27 januari niet doorgaan en is er afgesloten meteen hardprik wedstrijd om de Tija de Groot bokaal voor de dames en de Theo Boer bokaal voor de heren. Deze werden gewonnen door Arie Bakker bij de heren en Adrienne Oostveen bij de dames.

Richard Lens, voorzitter van ijsclub Nova Zembla, Midsland

(bron: brochure OVERWINTERFEEST – ijsclub Noordpool. Nova Zembla en Willem Barendsz, nov. 2017)
Het overwinterfeest vindt plaats op 16 december in de Tonnenloods te West Terschelling.